Madonna – Blitz magazine cover

January 1989

Madonna Blitz magazine cover