Madonna Blitz cover

Madonna Blitz magazine cover

Madonna Blitz magazine cover January 1989

Leave a Reply